BABÁK élete

signo
…elérhetővé tenni az elérhetetlent…

A festészet kezdeti folyamata alatt, megszületik a festmény címe.

A mondanivaló vonzza magával a kiválasztott technikát.

Annak hangulata, a színtársítást, egyben kifejezi a saját felismerhető nyomatom.

A műveimben szereplő, tökéletesnek látszó, bábuk-babák, rendezett jelmezekben, néha állati figurát viselve, rá osztott szerep és gesztus által, elevenednek meg.

Főszereplők, az alkotás középpontjába kerülnek.

Ábrázolt álomszerű világban, a valóság és a képzelet határán, a mondanivalóm jeleneteit játsszák el.

Mellékszereplők jellegzetes állati karakterek, néha emberi tulajdonságokkal felruházva, ugyan csak személyes önkifejezésem szereplői. Néha, akár közvetve, vagy közvetlenül átveszik a történet irányítását.

Gyerekkorból hozott tárgyak, retro játékok, fontos kellékei, a felépített díszleteknek.  Segítve a nézőket a festmények mögött rejlő történetek megfejtésében.

…elérhetővé tenni az elérhetetlent…